UPPBYGGNAD

 

HUR ALLT BÖRJADE

För tre år sedan inleddes ett unikt samarbete inom vår bransch. Då samlade Film&TV-Producenterna parterna, bolagen och branschens finansiärer för att gemensamt säkra kompetensen inom film och tv. Personalfrågan var akut och tillsammans har vi därför steg för steg utvecklat nya metoder, verktyg och processer för att stärka kopplingarna mellan utbildning, bransch och myndighet.

Med hjälp av projektmedel från Europeiska Socialfonden har vi byggt fram: YRKESNÄMNDEN FÖR FILM & TV.

Nu är vi klara med uppstartsfasen. Här har vi samlat lärdomarna från de första åren.

Projektet har bland annat syftat till att:

  • FORMULERA problemen
  • TYDLIGGÖRA orsakerna
  • SYNLIGGÖRA riskerna
  • FÖRESLÅ möjliga lösningar
  • BESKRIVA våra metoder  
  • REDOGÖRA för hur detta sedan skulle kunna vidareutvecklas och ge långsiktiga effekter.

Sweco har löpande utvärderat projektet. Deras djupgående och intressanta rapporter kan du läsa här: 

I december 2022 anordnade vi en digital konferens med syfte att sprida alla de värdefulla lärdomar vi fått under projekttiden.

Här kan du se hela sändingen som är uppdelad i tre delar:


Del 1 handlar om uppbyggnaden av yrkesnämnden; en snabb genomgång där Styrelsen berättar hur vi gick till väga.

Bolagens representant Eva Hamilton berättar exempelvis om den nya bryggan mellan yrkesnämnden och produktionsincitamenten.

Parterna lyfter fram nya samarbetsområden som skapats genom Yrkesnämnden.

Tv-kanalerna beskriver att de måste bli mer transparenta kring kommande projekt och med produktionsbolagen bli tydligare kring när och var rekrytering kommer ske.

De regionala filmfonderna uppmanar utbildningar att användas yrkesnämnden för att nå ut till hela branschen.


Del 2 kan träffar du producenterna, kanalcheferna och filmarbetarna som arbetet fram branschens nya kompetensstandard. De förklarar vad alla behöver kunna och varför.

Är du nyfiken på det nya lärlingsprogrammet? Eller producentutbildningen som startar i Stockholm efter nyår? Skrolla då till slutet av del 2 som att handlar om utbildningarnas nytta av yrkesnämnden.

Del 3 förklarar uppdraget vi fått av Myndigheten för Yrkeshögskolan att utveckla branschvalidering både för studerande och till yrkeskåren.

Creative Skills Europe avslöjar att vi ligger i framkant! Intresset är stort från de 54 organisationer som vi samverkar med i två olika internationella partnerskap.

AF Kultur & Media berättar hur yrkesnämnden kan stärka deras insatser i förhållande till frilansare och företag.

Yrkesnämnden för film & tv är nu bildad. Men vad är planen framöver? Vad finns och vad behövs nu i den organisation som bildats ”av branschen och för branschen”?

 

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700

VAD ÄR EUROPEISKA SOCIALFONDEN? 
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten.

I januari 2020 beviljades projektmedel och fick i uppdrag att leverera en hållbar struktur som med kvalitetssäkrade metoder tillgodoser film- och TV-branschens framtida efterfrågan på kompetens. 

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
+46 708-167374
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433