KVALIFIKATIONER

Vi fastställer kompetenskrav och kvalifikationer för olika funktioner inom film och tv, för att tydliggöra yrkesroller och synliggöra karriärvägar inom branschen.

Yrkesnämnden för Film och TV kartlägger branschens yrken, arbetsbeskrivningar och kompetenskrav på olika positioner och nivåer, för att därefter fastställa vilka kvalifikationer som krävs för olika funktioner.

I ett första skede framtas en baskvalifikation för spelfilm och drama, det vill säga de grundläggande kunskaper alla som arbetar på en produktion måste ha - en branschstandard, med andra ord. Med baskvalifikationen blir det enklare för nya filmarbetare att avgöra vilket kunnande de redan har och vad de behöver lära sig för att kunna arbeta på en inspelningsplats. 

Därefter tas kvalifikationer för specifika yrkeskategorier fram. På så vis förtydligas branschens många yrkesroller, och karriärvägar synliggörs när filmarbetare kan se vilka erfarenheter och kompetenser de behöver för att kunna komma vidare, eller om de vill byta spår. 

Kompetens kan dessutom samordnas med närliggande branscher vilket skapar större rörlighet och fler arbetsmöjligheter för kulturarbetare inom de olika delarna av den kreativa sektorn.

Utifrån kvalifikationerna kan branschens kompetensbehov också förmedlas till utbildningar, vilket säkerställer att framtida medarbetares kompetenser matchar den faktiska efterfrågan, och eleverna på utbildningarna kan vara säkra på att det de lär sig är relevant för deras framtida karriär inom film och TV-produktion. 

I rekryteringssammanhang kan kvalifikationerna utgöra ett stöd i att eftersöka och hitta medarbetare med den nödvändiga kompetensen, vilket innebär smidigare bemanning och bättre matchning mellan rätt person och rätt plats i teamet. De bidrar även till att skapa ökad internationell konkurrenskraft, när den svenska kompetensen kan direktöversättas till internationella kvalifikationskrav. 

Validering_web

Vi utvecklar en modell för validering av kompetens hos yrkesverksamma inom branschen och upprättar en databas över medarbetare med formellt erkänt kunnande.

Utbildning_web

Vi förmedlar branschens kompetensbehov till utbildningar för att säkerställa framtida medarbetares kunnande, samt samordnar arbetsplatsbaserade vuxenutbildningar för praktisk erfarenhet.

Samverkan_web

Vi verkar för att etablera hållbara samverkansstrukturer inom branschen på såväl lokal, regional och nationell nivå, samt samarbetar med myndigheter, utbildningar och arbetsgivare.

Kontakt

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
+46 708-167374
charlotte.gimfalk@ynft.se

Postadress

Yrkesnämnden för Film och TV
Box 24194
104 51 Stockholm
Org. nr. 802537-4433

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial-white

Yrkesnämnden för Film och TV delfinansieras av projektmedel från Europeiska Socialfonden.